Tu știi ce drepturi, obligații și interdicții au cei care stau la bloc?

0
Tu știi ce drepturi, obligații și interdicții au cei care stau la bloc?

Poliția Locală Galați ne face cunoscute prevederile din Legea nr. 50/1991 și Legea nr. 196/2018, acte normative care fac referire la autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.

I. LEGEA nr. 50/1991

În conformitate cu prevederile art. 3 alin.(1) lit. a din Legea nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, orice lucrări de construcții, ce constau în modificări aduse apartamentelor din blocurile de locuit, se pot executa numai în baza unei autorizații de construire emisă de către autoritatea publică locală, în cazul nostru Primăria Municipiului Galați.
Dacă lucrările menționate mai sus sunt executate fără o autorizație de construire, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. a din Legea nr. 50/1991, fapta constituie contravenție și, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (2), se sancționează cu amendă contravențională de la 1.000 lei la 100.000 lei.
Totodată, dacă în prealabil a fost obținută o autorizație de construire pentru acest gen de lucrări dar, în urma controlului efectuat, s-a constatat că nu a fost respectată documentația tehnică în baza căreia a fost emisă autorizația, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. b din Legea nr. 50 / 1991, fapta constituie contravenție și, în conformitate cu prevederile art. 26 alin (2), se sancționează cu amendă contravențională de la 50.000 lei la 100.000 lei.

II. LEGEA nr. 196/2018

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 196/2018 – privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. Asociația de proprietari “are ca scop administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea, reabilitarea și modernizarea proprietății comune, menținerea în stare bună a imobilului, respectarea drepturilor și asumarea obligațiilor de către toți proprietarii”.
Art. 30 alin. (4) din același text de lege, prevede faptul că proprietarul în cadrul proprietății individuale “are obligația să păstreze și să întrețină în stare de funcționare și siguranță spațiile interioare, echipamentele și instalațiile din dotarea tehnică a proprietății individuale, respectiv instalațiile sanitare, de încălzire, canalizare, alimentare cu energie electrică, gaz, apă, precum și altele de această natură, pe cheltuiala sa, astfel încât să nu aducă prejudicii celorlalți proprietari din condominiu”. Clădirea propriu-zisă și toate instalațiile aferente constituie proprietate comună conform prevederilor art. 35 alin. (1) lit. e din Legea nr. 196/2018.
Drept urmare, asociația de proprietari care administrează blocul are obligația să ia toate măsurile ce se impun “pentru repararea, reabilitarea și menținerea în stare de siguranță și funcționare a condominiului și a instalațiilor comune aferente pe toată durata existenței acestora…”. Neluarea de către asociația de proprietari a măsurilor menționate mai sus constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 102 alin. (1) lit. c din Legea nr. 196/2018 și se sancționează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei (art. 102, alin.(2) lit. b).
Pentru lucrări de construcții executate fără autorizații de construire ce au ca rezultat “modificarea aspectului proprietății comune de către proprietari, precum și a elementelor constructive ale condominiului” (faptă ce constituie contravenție conform art. 102 alin. (1) lit. i din Legea nr. 196 / 2018), se pot aplica sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor în acest caz fiind de la 5.000 lei la 10.000 lei, conform prevederilor art. 102 alin. (2) lit. d din Legea 196/2018.

Sursa: Poliția Locală Galați

Citește și articolul: Reciclează electrice uzate și câștigă premii. Campania națională Orașe Curate

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.