Finalizarea proiectului ”Transport public urban modern în Orașul Ianca, jud. Brăila”

0
finalizare proiect

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Ianca, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului”Transport public urban modern în Orașul Ianca, jud. Brăila”, cod SMIS: 130537, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 4E: ”Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”.

Valoarea totală a proiectului: 23.039.923,06 lei

Valoarea totală eligibilă: 18.875.021,14 lei

Valoarea sumei eligibile nerambursabile din FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională): 16.043.767,98 lei

Valoarea din bugetul national: 2.453.752,72 lei

Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 377.500,44 lei

Valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile: 3.031.589,92 lei

Valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 1.133.32,00 lei

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon în orașul Ianca și promovarea mobilității urbane durabile, conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, având la baza utilizarea transportului public auto de călători, și a modurilor de deplasare nepoluante, cu efect asupra reducerii numărului de deplasări cu transportul privat cu autoturisme.

Rezultate obținute:

1. Dezvoltarea unui transport public auto de călători de înalta calitate, atractiv și eficient, prin asigurarea mijloacelor de transport,

înființarea de trasee și modernizarea sistemului de transport prin introducerea de sisteme de informare a pasagerilor și „eticketing”.

2. Asigurarea unui impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2 în orașul Ianca prin utilizarea de autobuze hibride de tip diesel/electric, în cadrul sistemului de transport public de călători.

3. Cresterea intermodalității între vehiculele private și transportul public, bicicleta și mersul pe jos.

4. Reducerea cotei modale a deplasărilor cu vehicule private.

Înființarea traseelor de transport în comun pe care vor circula cele 4 autobuze de tip hibrid; Amenajarea unui terminal (locul de parcare și de pornire în cursă), respectiv refacerea stratului de uzură a unei platforme existente unde va funcționa acesta; Înființarea de Stații de autobuz pentru așteptare și adăpost călători, inclusiv trotuare de legătură cu cele existente: 39 bucăți; Înființarea de locuri de parcare auto (în zona stațiilor de autobuz sau a stațiilor CF): 228 locuri; Înființarea unor piste de ciclism și locuri de parcare pentru biciclete, inclusiv conexiune între piste și trotuare existente, amenajarea unor spații verzi prin însămânțare cu gazon și locuri de odihnă echipate cu bănci montate între trotuarele existente și pistele destinate cicliștilor pe strada Brăilei (5600 m); Lucrări de intervenție la carosabilul străzilor (7352,50 km) pe următoarele străzi: str. Rozelor, str. Ceferiștilor, str. Oncescu, str. Școlii tronson I, str. Școlii tronson II, str. Fabricii (tronson între str. Școlii – str. Brăilei) și str. Fabricii (tronson II) și str. Fabricii (tronson II) DC36 km0+000-km2, respectiv str. Sloboziei și Ion Corciu în Perișoru, str. Tineretului, Plopu DC37, str. 1 Decembrie DC37 (str. 1 Decembrie), str. Nr 1 (str. Gării), Gara Ianca, 1 buc; Realizarea unor marcaje pentru trecerea pietonilor, pentru fluidizarea fluxului de trafic pedestrian în zonele de transport intermodal (zone cu stații de autobuze, parcări pentru autovehicule sau biciclele din apropierea stațiilor).

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: Manager proiect Teiș Gheorghe 0752550701, mail: primaria.ianca@yahoo.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.