Gălățenii pot beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinței

0

Începând cu data de 12.10.2020 solicitanții ajutorului pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece, pot obține formulare tipizate de cerere și declarație pe proprie răspundere, astfel:

De ajutorul lunar pentru încălzirea locuinței pot beneficia consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică și care au un venit net lunar pe membrul de familie de până la 786 lei în cazul familiilor și de 1082 lei în cazul persoanelor singure.

În cazul consumatorilor vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrică și lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, ajutorul lunar pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor și persoanelor singure a căror venit net lunar pe membru, respectiv al persoanei singure este de până la 750 lei, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială pentru perioada sezonului rece aprobate prin H.G. nr. 920/2011 și a H.G. nr. 559/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice.

În cazul solicitării ajutoarelor pentru energia electrică, ancheta socială se efectuează obligatoriu pentru toate situațiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii sau dacă au trecut mai mult de 3 luni de la ultima actualizare a informațiilor, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.

Informații suplimentare pot fi obținute de la Direcția de Asistență Socială a municipiului Galați – Serviciul Ajutoare Încălzire din Str. Fraternității nr. 1, telefon: 0236-488-444 sau de pe site.

Cererile și declarațiile pe propria răspundere vor fi completate cu majuscule, datate și semnate de reprezentantul familiei (solicitant), fără modificări sau ștersături și trebuie să conțină un număr de telefon de contact (Modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare).

În situația în care solicitantul este beneficiar sau, după caz, primește ajutor social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, și/sau alocație pentru susținerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și solicită ajutor pentru încălzirea locuinței, acesta completează formularul de cerere prevăzut în anexa nr. 1a la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Un titular are dreptul legal la o singură măsură de protecție socială, funcție de tipul de încălzire a locuinței (energie termică, gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri).

Titularul are obligația de a comunica Directorului Direcției, prin depunerea la Serviciul Ajutoare Încălzire, a unei noi declarații pe propria răspundere (anexa 1a), orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

În situația în care familiile și persoanele singure îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinței se face începând cu luna depunerii cererii, dacă aceasta este depusă până pe 20 ale lunii.

Citește și: Centru de permanență pentru servicii medicale la Galați

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.