Poliția Locală Galați ne informează ce sancțiuni contravenționale riscăm

Poliția Locală Galați ne informează ce sancțiuni contravenționale riscăm

1571
0
DISTRIBUIȚI
Poliția Locală Galați ne informează ce sancțiuni contravenționale riscăm

Pentru păstrarea normelor de conduită socială, asigurarea unui climat de ordine și liniște publică pe raza municipiului Galați, precum și combaterea faptelor cu caracter penal, polițiștii locali acționează în teren 24 de ore din 24.
Punctual, Poliția Locală Galați vă aduce la cunoștință că pentru fapte care contravin legislației în vigoare, cetățenii municipiului Galați, indiferent dacă locuiesc la bloc sau nu, riscă anumite sancțiuni contravenționale.

Astfel, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Galați (HCL 260/2018), cetăţenilor le revin următoarele obligaţii:

 • de a depozita reziduurile menajere şi gunoaiele numai în locurile special amenajate de autorităţile administraţiei publice locale;
 • de a asigura condiţiile de igienă prin operaţii de curăţenie, dezinsecţie şi deratizare a locuinţelor individuale, a blocurilor de locuinţe, a anexelor gospodăreşti, în jurul blocurilor de locuinţe ori în jurul spaţiilor în care locuiesc;
 • de a nu curăța, de a nu bate covoarele pe domeniul public şi de a nu amplasa pubele pentru colectarea deşeurilor menajere la mai puţin de 10 metri de ferestrele imobilelor, cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare;
 • de a nu utiliza domeniul public pentru diferite activităţi gospodăreşti precum: spălat rufe, covoare sau obiecte de uz casnic, uscat rufe, gătit etc., aceste activități fiind permise doar pe domeniul privat (curte sau balcoane) și fără a produce disconfort vizual;
 • de a nu expune pe domeniul public vehiculele în scopul comercializării, acest lucru facându-se în locurile amenajate sau destinate acestui scop;
 • de a îndepărta imediat după oprirea intemperiilor, zăpada şi gheaţa de pe trotuare, de pe acoperiş, din faţa imobilelor în care locuiesc (zăpada sau gheaţa se depune pe carosabil lângă bordură, fără să împiedice circulaţia şi scurgerea apei în sistemul de canalizare), ceea ce contravine și se sancționează conform prevederilor HCL nr. 124/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizae și funcționare a serviciului de salubrizare a municipiului Galați.
  Încălcarea acestor obligații cetățenești se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 și 1.500 lei.

Tot în baza prevederile HCL 260/2018, se interzice:

 • schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spații verzi și/sau prevăzute ca atare în documentațiile de urbanism, reducerea suprafețelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora (amendă cuprinsă între 1.000 – 2.500 lei).

De asemenea, în administrarea, utilizarea și întreținerea spațiilor verzi, persoanelor fizice și juridice le revin următoarele obligaţii:

 • de a nu arunca deșeuri pe teritoriul spațiilor verzi;
 • de a nu efectua tăierea neautorizată sau vătămarea arborilor și arbuștilor, de a nu deteriora aranjamentele florale și ale gazonului, de a nu efectua distrugeri ale mușuroaielor naturale, cuiburilor de păsări și adăposturilor de animale, ale construcțiilor și instalațiilor utilitare și ornamentale existente pe spațiile verzi;
  Aceste fapte contravin și se sancționează conform prevederilor din Legea 24/2007, privind reglementarea si administrarea spațiilor verzi din zonele urbane. În cazul persoanelor fizice sancțiunile sunt cuprinse între 50 și 1.000 de lei, iar în cazul persoanelor juridice sancțiunile sunt de la 1.000 la 10.000 lei.
 • de a nu arunca gunoiul menajer lângă containere sau pubele,de a nu căuta în recipientele pentru gunoi, de a nu le răsturna și împrăștia gunoiul/deșeurile, în scopul recuperării unor resturi alimentare sau de orice natură (amendă cuprinsă între 800 și 2.500 lei);

La rândul lor deținatorilor de animale de companie le revin următoarele obligaţii:

 • de a menţine igiena în spaţiile publice, în spaţiile adiacente acestora, în holurile şi pe căile de acces ale spaţiilor locative în care au acces animalele de companie, în municipiul Galați;
 • de a deține în mod obligatoriu carnetul de sănătate al animalului de companie (inclusiv în timpul plimbării acestuia), carnet de sănătate care trebuie să cuprindă toate acţiunile sanitar – veterinare (vaccinări, deparazitări), cuprinse în normele specificate în domeniu; carnetul de sănătate trebuie să fie eliberat de un cabinet veterinar autorizat;
 • de a deţine carnete de sănătate pentru fiecare animal în parte, carnet pe care trebuie să-l prezinte la solicitarea reprezentanţilor asociaţiei de proprietari, a organelor sanitar veterinare şi a altor organisme abilitate;
 • de a deţine animale de companie pe terenurile şi în curţile aflate în folosinţă comună sau coproprietate numai cu acordul scris al celorlalţi colocatari sau coproprietari, respectând condiţiile impuse la lit. a);
  de a plimba animalele de companie (câinii) pe domeniul public doar daca aceștia vor fi purtaţi în lesă, indiferent de talie sau rasă; câinii de talie mijlocie şi mare vor purta obligatoriu botniţă;
 • de a deține asupra lor in timpul plimbării: măturica, punga PVC şi mănuşi în vederea colectării dejecţiilor produse de câine; după colectare, punga va fi închisă etanş şi depusă în pubela cea mai apropiată;
 • de a plimba în parcurile publice animalele de companie, indiferent de talie şi rasă, doar în zonele special amenajate;
 • de a deține mai mult de trei câini de companie sau mai mult de trei pisici numai cu acordul asociației de proprietari.
  Încălcarea acestor prevederi se sancționează cu amendă cuprinsă între 300 și 1.000 lei.

Tot potrivit Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Galați, persoanele care dețin animale/păsări pe raza municipiului Galaţi, au următoarele obligaţii:

 • de a nu constitui în mod abuziv pe domeniul public împrejmuiri şi adăposturi de animale şi păsări;
 • de a nu crește animale și păsări în cartierele de blocuri de locuințe și zonele adiacente acestora pe o rază de 250 m;
 • de a nu crește animale și păsări în blocuri de locuințe sau în imobile proprietatea municipiului Galați;
  Deţinerea şi creşterea animalelor în alte condiţii decât cele stipulate în HCL 260/2018, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 200 -1.500 lei.

În aplicarea prevederilor Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Galați, cetăţenilor le revin următoarele obligaţii cu privire la circulația, oprirea, staționarea și parcarea neregulamentară pe domeniul public sau privat al municipiului:

 • de a nu opri şi/sau staţiona autovehicule pe locurile de parcare rezervate pentru diferite activităţi sau pentru persoanele cu handicap, marcate şi semnalizate corespunzător;
 • de a nu opri, staţiona, parca și circula cu vehicule în parcuri, alei pietonale, insule de dirijare a circulației, esplanade, trotuare, cu excepția locurilor unde parcarea este permisă prin indicatoare;
 • de a parca autovehiculul astfel încât să nu incomodeze accesul în/din autovehiculele parcate pe locurile din stânga sau din dreapta, atunci când se află într-o parcare care are locurile delimitate prin
 • efectuarea marcajului de vopsea; parcarea autovehicul se va face astfel încât să nu ocupe două locuri de parcare;
  În aceste situații amenda este cuprinsă între 700 și 1.500 lei.

Legea 61/1991 este un alt act normativ a căror prevederi stau la baza aplicării de sancțiuni contravenționale de către polițiștii locali.
Se sancționează următoarele fapte:

 • săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor publice (amendă de la 200 lei la 1.000 lei);
 • consumul de băuturi alcoolice în următoarele locuri publice: drumuri publice, parcuri, stadioane şi terenuri sportive, instituţii culturale, săli de spectacole, instituţii sau unităţi economice, toate mijloacele de transport în comun, autogări, gări şi aeroporturi, de stat şi private, sau alte locuri prevăzute de lege. În incinta acestor locuri publice se pot consuma băuturi alcoolice prin delimitarea unor spaţii special amenajate pentru consumarea băuturilor alcoolice, prin hotărârea conducerilor locurilor publice respective. Sunt exceptate localurile de alimentaţie publică şi turism, cum sunt: restaurante, baruri şi discoteci. În locurile publice enumerate se interzice cu desăvârşire consumul de băuturi alcoolice de către persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani (amendă de la 100 lei la 500 lei);
 • tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă (amendă de la 200 lei la 1.000 lei);
 • tulburarea liniştii locatarilor între orele 22.00-8.00 şi 13.00-14.00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuinţele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinaţia de locuinţe ori situat în imediata vecinătate a acestora (amendă de la 500 lei la 1.500 lei);
 • organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social, în mediul urban (amendă de la 500 lei la 1.500 lei);
 • alungarea din locuinţa comună a soţului sau soţiei, a copiilor, precum şi a oricărei alte persoane aflate în întreţinere (amendă de la 200 lei la 1.000 lei).

În conformitate cu prevederile HCL 335/2014, se interzice:

 • staționarea voluntară a autovehiculelor de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.5 tone, a autovehiculelor care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto și a utilajelor pe drumurile publice și terenurile aparținând domeniului public sau privat al municipiului Galați. În acest caz amenda este cuprinsă între 500 -1.000 lei.

De asemenea, nerespectarea prevederilor Legii 421/2002, privind Regimul juridic aplicabil vehiculelor fără stăpân sau abandonate, aflate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale duce la aplicarea unor amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei.

De menționat că acestea sunt doar câteva din faptele ce contravin legislației în vigoare care sunt sancționate de către polițiștii locali.

Tot referitor la activitatea polițiștilor locali, în 2018 au fost aplicate peste 23.000 de sancțiuni contravenționale în sumă de aproximativ 5.8 milioane de lei. Pentru perioada analizată cele mai multe amenzi au fost date pentru încălcarea prevederilor următoarelor hotărâri de Consiliu Local sau acte normative:

 • HCL 260/2018 (6.208 sancțiuni),
 • Legea 61/1991 (5.882 sancțiuni),
 • OUG 195/2002 (5.867 sancțiuni),
 • alte acte normative – comerț, mediu, disciplina în construcții (4.028 sancțiuni), etc.

Totodată polițiștii locali au confiscat bunuri în valoare de peste 47.000 lei.
Referitor la principalele constatări de natură infracțională, în 2018 polițiștii locali au înregistrat un număr de 321 asemenea fapte. Dintre acestea menționăm:

 • consum/posesie substanțe interzise (148),
 • furt (37),
 • tâlhărie (9),
 • distrugere (8),
 • port/folosire obiecte periculoase (34),
 • contrabandă (20),
 • încălcarea OUG 195/2002 (17),
 • încălcarea Legii 50/1991 – executarea de lucrări de contrucție fără autorizație (12),
 • încălcarea Legii 126/1995 – regimul materialelor explozive (9).

În cele mai multe dintre aceste situații, persoanele identificate, documentele întocmite și bunuri ridicate/folosite la comiterea infracțiunilor au fost predate pentru cercetări la Inspectoratul Județean de Poliție Galați.

Sursa: Poliția Locală Galați

Citește și articolul: Fii Activ! Colectează selectiv! continuă și în acest an școlar

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.