Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

SC Galleria Creative Shop SRL, cu sediul social in Galati, Str. Alexandru Lapusneanu nr. 20, bl. C2, Sc. 1, Et. 3, Ap. 14, Cod Unic de Inregistrare RO 18258674, Nr. Registrul Comertului J17/2333/2005,  reprezentata de Ivan Tiberiu – Administrator

SC GALLERIA CREATIVE SHOP SRL  administreaza www.exploremag.ro  si respecta confidentialitatea tuturor clientilor si va trata/prelucra datele personale cu mare atentie, in conditii tehnice si organizatorice de securitate adecvata.

SC GALLERIA CREATIVE SHOP SRL  prelucreaza datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastra prin formularul de contact din pagina https://exploremag.ro/contact/

SC GALLERIA CREATIVE SHOP SRL  nu va prelucra datele dumneavoastra personale decat in masura in care acest demers este necesar in vederea indeplinirii scopului mai jos mentionat.

Care sunt scopurile colectarii datelor cu caracter personal?

Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal doar in urmatorul scop:

Reclama, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare produse/servicii, promovare evenimente si manifestari, desfasurare campanii promotionale, concursuri, transmitere newsleterre (buletine informative), efectuarea de comunicari comerciale pentru serviciile/produsele  SC GALLERIA CREATIVE SHOP SRL  , inclusiv cele dezvoltate impreuna cu un partener SC GALLERIA CREATIVE SHOP SRL  , prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice

 

Ce date cu caracter personal prelucreaza SC GALLERIA CREATIVE SHOP SRL  ?

Prelucrarea datelor personale furnizate de dumneavoastra (cum ar fi: nume si prenume, adresa de e-mail, vor putea fi prelucrate de SC GALLERIA CREATIVE SHOP SRL  , in scopul mentionat anterior, cu respectarea drepturilor dvs.stabilite de legislatie si specificate in prezentul document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni, care se efectueaza asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restritionarea, blocarea, tergerea, distrugerea, arhivarea.

 

» Newsletter

Prin abonarea la newsletter îţi dai acordul pentru primirea unui singur newsletter săptămânal, prin e-mail, care conţine cele mai noi titluri, articole şi informaţii publicate pe www.exploremag.ro

 

» Formulare de contact

Cookie-uri

Dacă lași un mesaj pe site-ul nostru, nu colectam alte date decat cele pe care le completezi .

 

» Conținut înglobat de pe alte situri web

Articolele din acest sit pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte situri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt sit web. Aceste situri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară a terților și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel sit web.

 

» Analitice

Cu cine partajăm datele tale:

Informaţiile pe care ni le furnizezi rămân doar în baza noastră de date, fără a fi partajate cu alte persoane fizice sau juridice.

 

 » Cât timp îți păstrăm datele

Dacă lași un mesaj, textul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. De asemenea, administratorii sitului web pot vedea și edita aceste informații.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promotional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor putea fi folosite in scop promotional (marketing) si pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai SC GALLERIA CREATIVE SHOP SRL, cu respectarea drepturilor dumneavoastra.

Indiferent de situatie, in cazul in care veti dori ca datele cu caracter persoanal sa inceteze a mai fi prelucrate de SC GALLERIA CREATIVE SHOP SRL  in acest scop, ne puteti solicita in mod expres incetarea oricarei prelucrari de date din partea noastra la datele de contact mentionate mai jos. Totodata, atunci cand veti dori sa nu mai primiti newslettere sau materiale informative din partea SC GALLERIA CREATIVE SHOP SRL  , va puteti dezabona folosind butonul “Dezabonare” sau Unsubscribe .

SC GALLERIA CREATIVE SHOP SRL  va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti, cu exceptia celor precizati mai jos, fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior exprimat.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?

Destinatarii (altii decat persoanele vizate) datelor pot fi autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri intemeiate si expres formulate), etc.
Confidentialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre SC GALLERIA CREATIVE SHOP SRL  si nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in prezentul document.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

In vederea realizarii scopului mentionat, SC GALLERIA CREATIVE SHOP SRL  va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a activitatilor SC GALLERIA CREATIVE SHOP SRL  , pana in momentul in care dumneavoastra, sau reprezentantul legal/conventional al dvs, veti exercita dreptul de opozitie/ de stergere (cu exceptia situatiei in care SC GALLERIA CREATIVE SHOP SRL  prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior incheierii operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, in scopul pentru care au fost colectate, daca dumneavoastra sau reprezentantul legal/conventional nu veti exercita dreptul de opozitie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre SC GALLERIA CREATIVE SHOP SRL  pe durata de timp prevazuta in procedurile interne SC GALLERIA CREATIVE SHOP SRL  si/sau vor fi distruse.

Transferurile de date in afara spatiului UE si al Zonei Economice-Europene se pot face numai in cazurile si conditiile prevazute de legislatia nationala si comunitara (GDPR) privind protectia datelor cu caracter personal.

Care sunt drepturile dumneavoastra?

In relatia cu SC GALLERIA CREATIVE SHOP SRL  , dumneavoastra, beneficiati conform prevederilor legale aplicabile de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, utilizand, daca este cazul, functia de dezabonare inclusa in materialele de marketing.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) inseamna ca aveti dreptul de a solicita sa va stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care SC GALLERIA CREATIVE SHOP SRL  nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Procesul decizional individual automatizat inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Prevederile anterioare nu se aplica in cazul in care decizia:

In cazul in care, dumneavoastra, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile mentionate mai sus, in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului repetitiv, SC GALLERIA CREATIVE SHOP SRL  poate:
– fie sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor    sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate;
– fie sa refuze sa dea curs cererii.

Cum va puteti exercita drepturile dumneavoastra?
Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastra va puteti adresa Responsabilului cu protectia datelor din cadrul SC GALLERIA CREATIVE SHOP SRL  cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: office@exploremag .ro sau la urmatoarea adresa de corespondenta: SC GALLERIA CREATIVE SHOP SRL  , Galati, Str. Alexandru Lapusneanu nr. 20, bl. C2, Sc. 1, Et. 3, Ap. 14.

De asemenea, dumneavoastra va este recunoscut dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) si de a introduce o cale de atac judiciara.