Cum se face autorecenzarea? Ghid pas cu pas pentru Recensământ 2022

3
Recensământ 2022

GHID Recensământ 2022: cum se face autorecenzarea online. Pașii pentru înregistrare și întrebările din chestionar.

Urmarește-ne și pe: InstagramFacebookTwitterTelegram

epantofi.ro

A fost prelungit termenul limită până la care populația se poate autorecenza pentru Recensământului Populației și Locuințelor 2022. Noul termen este 27 mai 2022. Vechiul termen era 15 mai. Persoanele care aleg să se autorecenzeze beneficiază de o zi liberă, potrivit legii.

Totodată, noul calendar de culegere a datelor de la populație prin interviuri față în față prin intermediul recenzorilor este 31 mai – 17 iulie 2022.

Pentru autorecenzare accesați link-ul. Vezi aici tutorialul video.

Luni, 14 martie 2022, începe autorecenzarea, prima etapă de colectare a datelor de la populație pentru Recensământul Populației și Locuințelor (RPL2021) care presupune, în premieră pentru România, două aspecte:

answear.ro
 • autorecenzarea online
 • autorecenzarea online asistată (ARA), pentru îndrumarea persoanelor cu abilități digitale mai reduse.

Fiecare persoană, indiferent de cetățenie, cu reședința obișnuită în România (care trăiește pe teritoriul României pentru o perioadă de cel puțin 12 luni) se poate autorecenza în 2 pași:

 • pasul unu: persoana accesează platforma de autorecenzare și completează formularul de pre-înregistrare pentru ea însăși și pentru membrii gospodăriei din care face parte.
 • pasul doi: persoana care a făcut pre-înregistrarea și membrii gospodăriei sale (pe care i-a trecut în formularul de pre-înregistrare) vor primi un link la adresa/adresele de email indicate, fiecare link conducând la chestionarul individual de recensământ; la finalul chestionarului, după completare, se apasă butonul ,,Finalizare” și chestionarul completat este transmis în baza de date a recensământului.

Toate persoanele care se autorecenzează trebuie să completeze chestionarul în funcție de situația avută la momentul de referință al recensământului care este ora ,,00:00” din ziua de 1 decembrie 2021.

Autorecenzarea este disponibilă populației, în perioada 14 martie – 27 mai 2022 și se poate realiza de pe orice dispozitiv electronic (telefoane inteligente, tablete, laptopuri, desktopuri etc.).

Autorecenzarea online asistată se poate face în spații special amenajate de fiecare primărie fie pe tabletele recenzorilor, fie de pe propriile dispozitive electronice, cu sprijinul unui recenzor.

Pentru autorecenzare, se parcurg următorii pași:

Pasul 1: formularul de pre-înregistrare

Pe site , în partea de sus a paginii, se găsește butonul portocaliu „PLATFORMĂ AUTORECENZARE”; apăsați butonul portocaliu; se deschide pagina cu formularul de pre-înregistrare;

Citiți explicațiile și apoi completați datele în formular, astfel:

Secţiunea 1 – Informaţii despre capul gospodăriei/persoana de referință

completați CNP-ul persoanei de referință/capului gospodăriei şi adresa de email unde ulterior va primi linkul către chestionarul propriu de recensământ şi, în cazul în care așa optează ceilalți membri ai gospodăriei, și link-urile către chestionarele celorlalţi membri ai gospodăriei

Secţiunea 2 – Locul de reşedinţă obişnuită

La întrebarea ”Este într-o locuință ocupată de o gospodărie individuală?”, aveți de ales între 2 variante:

Varianta DA: se completează adresa locuinței; tot aici, la finalul secțiunii, veți completa numărul de gospodării din locuință.
Varianta NU: aceasta înseamnă că locuința dvs. este situată într-un spațiu colectiv de locuit, de tipul: cămine studențești, internate școlare, dormitoare comune pentru muncitori, cămine pentru bătrâni, azile, sanatorii, instituții rezidențiale pentru protecția copilului, mânăstiri, hoteluri, spitale, cămine-spital, sanatorii de boli incurabile, centre de urgență sau adăposturi de noapte, centre de refugiaţi, centre pentru migranți etc.; selectați tipul spațiului de colectiv și, alături, denumirea acestuia.

Secțiunea 3 – Membrii gospodăriei

În această secțiune, veți (capul gospodăriei/persoana de referință) introduce datele tuturor membrilor gospodăriei prin apăsarea butonului „Adăugați o persoană din componența gospodăriei”:

Pentru cetățenii români și cetățenii străini care posedă CNP, veți completa CNP-ul și adresa de email, dacă posedă una proprie (ulterior, pe această adresă se va transmite linkul către propriul chestionar de recensământ).
Pentru cetățenii străini care nu au CNP veți completa câmpurile care includ data nașterii și sexul; deasupra acestor câmpuri,sistemul va genera un cod temporar de 13 cifre care va fi utilizat exclusiv în scop statistic, pentru recenzare; notați codul temporar generat, îl veți utilize la identificarea chestionarului primit pentru autorecenzare. De asemenea, se completează adresa de email, dacă posedă una proprie.

Secţiunea 4 – Locuinţe secundare neocupate

În această secţiune veți completa adresa pentru alte locuințe deţinute/co-deținute de membrii gospodăriei dvs., dar numai dacă NU sunt locuite.

Această secțiune va permite să evitați deplasarea dvs. Sau a altor membri ai gospodăriei dvs în altă parte a localității sau în altă localitate pentru a răspunde recenzorului în perioada ulterioară, 31 mai–17 iulie 2022.

Pe adresa dvs. de email veți primi link-ul către un chestionar scurt care cuprinde numai întrebări referitoare la locuința goală (neocupată) și clădirea în care se află aceasta.
După completarea tuturor acestor informaţii, apăsați butonul codului re-Captcha „Nu sunt robot” și apoi butonul „Trimiteți fomularul”.
Așteptați câteva minute……
Apoi verificați căsuța de email pe care ați indicat-o în formularul de pre-înregistrare, citiți mesajul transmis de email și apăsați pe link-ul ce conține ”chestionar” marcat în culoare albastră.

Ce primiți pe e-mail:

Capul gospodăriei/ persoana de referință (o singură persoană din gospodărie) primește chestionar ce cuprinde ”Secțiunea pentru recenzarea locuinței” și „Secțiunea pentru recenzarea persoanei”

Fiecare dintre ceilalți membri ai gospodăriei primește chestionar ce cuprinde numai ”Secțiunea pentru recenzarea persoanei”

În cazul în care gospodăria (oricare dintre membri) deține și o locuință sau mai multe neocupată/e, pentru fiecare dintre aceste locuințe goale (neocupate) și pre-înregistrate, numai capul gospodăriei/persoana de referință primește chestionar ce cuprinde numai ”Secțiunea pentru recenzarea locuinței”.

Sintetic, cine și ce tip de chestionar primește este redat în tabelul de mai jos:

Înainte de a începe completarea răspunsurilor în chestionarul de recensământ, rețineți următoarele:

Toate secțiunile chestionarului sunt marcate în culoare albastră, ceea ce înseamnă că nu s-a răspuns la nicio întrebare, chestionarul este gol.

Pe măsură ce completați răspunsurile la câte o secțiune, aceasta își schimbă culoarea și devine verde; aceasta înseamnă că puteţi merge la secțiunea următoare din chestionar (colorată în albastru).

În cazul în care, din greșeală, ați completat un răspuns eronat, va apărea un mesaj în culoare roșie care va semnala în ce constă eroarea; corectați și mergeți mai departe.

La unele întrebări pot să apară semnalate atenționări, marcate în culoarea portocaliu, citiți mesajul atenționării și, dacă este cazul, corectați răspunsul / răspunsurile eronate.

Nu este nevoie de introducere de text. Veți completa chestionarul numai în trei moduri:

 • Prin introducere de cifre (de exemplu, anul construcției locuinței)
 • Prin bifarea variantei (variantelor în caz de răspuns multiplu) de răspuns ce corespunde situației dvs. în lista de pe ecran
 • Prin selectarea variantei de răspuns ce corespunde situației dvs. din lista care se deschide (de exemplu: cetățenia, religia, etnia, ocupația etc.).
 • Puteți completa chestionarul de recensământ de pe oricare dintre următoarele dispozitive electronice:
  • Tabletă electronică
  • Telefon tip smartphone
  • Laptop
  • PC

Pasul 2: chestionarul de autorecenzare

Chestionarul de autorecenzare se deschide cu o copertă în care veţi găsi informaţii utile despre procesul de autorecenzare. În partea stângă aveţi un meniu, cu ajutorul căruia veţi putea naviga printre secţiunile chestionarului.

Copertă

Aici veţi găsi informaţii utile despre Confidenţialitatea datelor, despre momentul de referinţă al recensământului, precum şi datele completate la preînregistrare. În această secţiune trebuie apăsat butonul „Înregistrare ora curentă”, iar din acel moment puteţi trece la completarea propriu-zisă a chestionarului.

Secţiunea pentru recenzarea locuinţei

Această secţiune va fi completată de capul gospodăriei şi conţine întrebări legate de:

 • Componenţa gospodăriei
 • Lista membrilor gospodăriei
 • Informaţii despre membrii gospodăriei
 • Informaţii despre locuinţă
Secţiunea pentru recenzarea persoanei

Această secţiune va fi completată atât de capul gopodăriei, cât şi de ceilalți membri ai gospodăriei indicaţi la preînregistrare. Fiecare membru al gospodăriei va primi propriul chestionar.

Finalizat

Zona în care se face o scurtă statistică a întrebărilor la care s-a răspuns şi de unde se trimite chestionarul către baza de date a recensământului.

Înainte de a finalize procesul de autorecenzare prin transmiterea formularului către baza de date a recensământului veţi putea vedea o statistică referitoare la „Starea întrebărilor”: la câte întrebări aţi răspuns, câte sunt fără răspuns şi la câte întrebări aţi răspuns greşit.

În acest ultim caz veţi avea la dispoziţie linkuri directe către întrebările cu răspuns greşit și va trebui să le corectați.

Alte detalii pentru completarea chestionarului

Chestionarul este dinamic, iar întrebările sunt generate în funcţie de răspunsul oferit la întrebarea anterioară (de exemplu persoanelor de sex masculine nu li se va deschide întrebarea referitoare la numărul copiilor născuţi vii).

Dacă, în timpul completării chestionarului de recensământ, se ivesc situaţii care vă obligă să vă întrerupeţi, puteţi relua oricând completarea din punctul în care v-aţi întrerupt, dar pentru aceasta trebuie să aveți grijă să nu apăsați butonul Finalizat.

Tot ceea ce trebuie să faceţi este să accesaţi chestionarul de recensământ din emailul primit după preînregistrare. Totuşi, nu trebuie să depăşiţi ziua de 27 mai 2022, dată la care se încheie autorecenzarea.

Odată finalizat chestionarul, verificați „Starea întrebărilor”, efectuați, dacă este necesar corecții și transmiteți chestionarul prin apăsarea butonului Finalizat. Numai așa acesta va ajunge în baza de date de recensământ.

În zona superioară a chestionarului, în partea dreaptă, aveţi posibilitatea să modificaţi limba în care completaţi chestionarul. Acesta este disponibil, pe lângă limba română, în limba engleză şi în limbile minorităţilor naţionale care locuiesc pe teritoriul României.

Pasul 3: verificarea autorecenzării

După ce aţi trimis chestionarul către baza de date a recensământului, puteţi verifica dacă v-aţi autorecenzat corect accesând secţiunea „VERIFICAREA AUTORECENZĂRII” din site.

Aici veţi introduce CNP-ul şi vi se va genera automat DOVADA AUTORECENZĂRII.

În cazul în care nu aţi completat corect chestionarul de recensământ, veţi primi un mesaj de eroare şi trebuie să reluaţi procesul de autorecenzare de la început.

Vezi lista celor 12 centre de autorecenzare asistată din Galați:

Amendă Recensământ 2022

Recensământul Populației și Locuințelor din România se referă la populația rezidentă care trăiește pe teritoriul țării noastre şi oferă statistici despre structura demografică și socio-economică a populației, gospodării, fond locativ, condiții de locuit și clădirile în care sunt situate locuințele. Datele obținute sunt folosite pentru politici publice naționale și locale, cum este în cazul alegerilor, de exemplu, dar şi în activități administrative sau de cercetare.

Până acum două săptămâni, statistica arăta că doar 2 din 10 români se autorecenzaseră, la mai bine de o lună de la inceputul recensământului populaţiei şi locuinţelor. Asta deş procesul se desfăşoară exclusiv online, iar statul oferă şi o zi liberă pentru cei care completează formularele până pe 27 mai.

Autorecenzarea în sine nu este obligatorie, însă este una dintre cele două metode (alături de recenzarea prin interviu față în față) prin care se poate îndeplini obligația de cetățenilor de a răspunde la recensământ.

În schimb, recensământul este o datorie cetățenească și este în beneficiul tuturor. Prin urmare, refuzul de a oferi informații sau furnizarea de date incomplete sau eronate în cadrul procesului de recenzare constituie contravenții care pot fi sancționate cu amendă între 1.000 și 3.000 lei.

Recensământul se poate face şi prin interviu cu un recenzor între 27 mai și 17 iulie 2022. De asemenea pot fi amedanţi şi care refuză să răspundă la anumite întrebări.

„Oferirea de răspunsuri false periclitează exactitatea datelor statistice și implicit contribuția celorlalți cetățeni de bună-credință. Lipsa disponibilității de a coopera reprezintă o contravenție și poate fi amendată conform legii. Dacă ne dorim politici de care să beneficieze comunitatea noastră, atunci și noi trebuie să oferim informații reale și complete”, informează siteul recensamantromania.ro.

Tu ai reușit să te autorecenzezi pentru Recensământ 2022?

3 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.